Værdier

Værdier.

Vores værdier er, at skabe trygge rammer med plads til udvikling. Alle skal føle de er velkommen og føle de bliver set og hørt. Al træning skal foregå på en positiv og motiverende måde og baseres på den enkeltes niveau og fysiske tilstand og alle opmuntres til at motivere og støtte hinanden.

Der bliver lagt meget stor vægt på disciplin og respekt for sig selv og andre. Klubben tolererer ikke vold af noget art begået hverken i eller udenfor klubben.